Termeni si conditii utilizare aplicatie WhiteRCPT

DESCRIEREA SERVICIULUI. DEFINITII

Aplicatia mobila WhiteRCPT („Aplicatia”) se afla in folosinta WhiteCity Code S.R.L., cu sediul in Alba Iulia, Str. Ioan Alexandru, nr. 37b, ap. 8, et 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J01/90/2017, CUI 37008275, atribut fiscal RO, societatea detinand drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului Aplicatiei, fiind denumit in continuare detinatorul Aplicatiei.

Prin intermediul Aplicatiei se asigura Utilizatorilor posibilitatea scanarii de bonuri fiscale prin metode specifice OCR (Optical character recognition). Toate serviciile oferite in Aplicatie sunt supuse Termenilor si Conditiilor. Prestarea serviciilor este gratuita/contra cost conform conditiilor de mai jos.

Urmatorii termeni vor fi definiti dupa cum urmeaza:

Utilizator – orice persoana fizica ce se inregistreaza in Aplicatie si foloseste facilitatile Aplicatiei;

Serviciu – furnizarea catre Utilizator a serviciului de scanare bonuri, stocare sau calculare a totalurilor, cautare bonuri.

INREGISTRAREA UTILIZATORULUI Pentru a beneficia de Serviciile oferite de Aplicatie va obligati si garantati ca furnizati date reale, exacte si complete despre Utilizator, astfel cum se solicita prin formularul de inregistrare.

Detinatorul Aplicatiei isi rezerva dreptul (nu si obligatia) de a verifica autenticitatea datelor de inregistrare ale Utilizatorilor referitoare la existenta acestora. Prin acceptarea termenilor si conditiilor („Termeni si conditii” sau „Termeni de Utilizare”) Utilizatorul isi exprima acordul pentru eventualele verificari ce vor fi efectuate de administratorii Aplicatiei ca masura de siguranta pentru realitatea si exactitatea datelor furnizate.

In cazul in care se constata ca informatiile puse la dispozitie de Utilizator sunt inexacte sau neconforme celor furnizate de organele in drept, detinatorul Aplicatiei isi rezerva dreptul de a suspenda sau a sista accesul Utilizatorului in cauza la Serviciile Aplicatiei si de a refuza incercarile curente sau viitoare de accesare a Serviciilor oferite in Aplicatie.

Prin accesarea Aplicatiei si a Serviciilor puse la dispozitie, Utilizatorul garanteaza ca ofera detinatorului Aplicatiei date corecte, fiind unicul responsabil pentru informatiile furnizate.

CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR

Aplicatia asigura caracterul confidential al datelor si informatiilor transmise prin intermediul serverelor sale, sau stocate pe ele, precum si a datelor cu caracter personal eventual solicitate Utilizatorilor la inregistrare.

Aplicatia certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea Nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Accesarea Serviciilor in Aplicatie presupune luarea la cunostiinta a drepturilor mai sus mentionate si acordul ca datele de contact sa fie folosite de catre detinatorul Aplicatiei in scopul trimiterii catre Utilizator a confirmarii achitionarii serviciilor, diverse oferte speciale, promotii etc., dar numai cu acordul prealabil al acestuia.

Conform prevederilor Legii Nr. 677/2001 privind protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii Nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, modificata, Aplicatia se obliga sa administreze in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate. Scopurile colectarii datelor sunt: reclama, marketing si publicitate, vanzare de informatii agregate si anonimizate precum si servicii de comunicatii electronice.

Conform Legii Nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail hq@whitecitycode.com. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Aplicatia utilizeaza metode si tehnologii de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare si depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru protejarea datelor cu caracter personal colectate.

Aplicatia respecta informatiile confidentiale furnizate si nu va vinde si nu va inchiria sau schimba listele de e-mailing sau date ale clientilor sai.

  1. MODIFICARILE SERVICIULUI

Detinatorul Aplicatiei isi rezerva dreptul de a modifica sau intrerupe, temporar sau permanent, Serviciile puse la dispozitie (in totalitate sau numai in parte). In acest caz, detinatorul Aplicatiei nu este raspunzator fata de Utilizator sau fata de o terta persoana pentru orice modificare, suspendare sau intrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul Aplicatiei.

PROPRIETATE INTELECTUALA

Utilizatorul declara in mod expres ca a luat la cunostinta de faptul ca toata creatia grafica, continutul Aplicatiei si materialele audio-video accesate sunt proprietatea Aplicatiei. Fac exceptie informatiile si elementele grafice inregistrate de utilizatori, precum si semnele grafice apartinand altor entitati.

Utilizatorul accepta ca orice software folosit in legatura cu Serviciile oferite in Aplicatie contin informatii confidentiale si aflate sub drept de proprietate, fiind protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuala, industriala si alte legi aplicabile.

Utilizatorul se obliga sa nu reproduca, sa nu copieze, sa nu vanda sau sa exploateze Serviciile, informatiile si/sau materialele audio-video la care are acces ca urmare a utilizarii acestei Aplicatii, in parte sau complet.

Utilizatorului ii este interzisa modificarea, copierea, inchirierea, cedarea, imprumutul, vanzarea, distributia sau crearea unor materiale derivate bazate pe Serviciile sau programele folosite in cadrul Aplicatiei.

  1. RASPUNDERE

Utilizatorul declara in mod expres ca accepta urmatoarele conditii:

utilizarea Serviciilor puse la dispozitie in Aplicatie se face pe propria raspundere. Detinatorul Aplicatiei este absolvit in mod expres de orice raspundere, inclusiv, dar nu limitat la garantiile indirecte de vanzare sau de conformitate cu specificatiile pentru un anume scop. Detinatorul Aplicatei nu ofera nici o garantie ca: Serviciile implinesc toate cerintele Utilizatorilor; Serviciile vor fi neintrerupte, la timp, sigure sau fara erori; Erorile de program vor fi corectate.

  1. LIMITELE RASPUNDERII

Utilizatorul accepta in mod expres ca detinatorul Aplicatiei nu va fi raspunzator pentru nici un fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar daca detinatorul a fost anterior informat despre posibilitatea aparitiei unor asemenea pierderi), rezultand din:

Notificarile/comunicarile adresate Utilizatorilor vor fi facute pe cale electronica, prin e-mail. Detinatorul Aplicatiei poate face notificari privind schimbarea Termenilor si Conditiilor sau alte chestiuni prin afisarea de instiintari catre Utilizatori in mod general, pe site-ul www.whitercpt.com sau in Aplicatie.

  1. FORTA MAJORA

Aplicatia nu este obligata a se conforma obligatiilor prevazute in Termenii de Utilizare ca urmare a unei cauze aflate in afara controlului sau, incluzand dar nelimitandu-se la evenimente fortuite, alte actiuni/inactiuni de care administratorii Aplicatiei nu sunt responsabili.

  1. LEGEA APLICABILA

Prin accesarea acestei Aplicatii, Utilizatorul accepta ca acest contract si orice disputa legata de el sunt guvernate si interpretate in concordanta cu legile romane, iar Utilizatorul admite sa se supuna jurisdictiei exclusive a instantelor judecatoresti romane competente.

Aplicatia nu ofera garantia ca aceasta Aplicatie, Serviciile si continutul sau se supun legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuala) altor tari in afara Romaniei. Daca Utilizatorul acceseaza aceasta Aplicatie din afara Romaniei, o face pe riscul sau si este singur responsabil de respectarea legilor tarii in care se afla.

  1. CLAUZE FINALE

Termenii de Utilizare reprezinta acordul partilor si reglementeaza folosirea de catre Utilizator a Serviciilor Aplicatiei, inlocuind orice acord precedent dintre Utilizator si detinatorul Aplicatiei.

In cazul in care, ulterior lansarii Aplicatiei, vor fi implementate Servicii suplimentare puse la dispozitie in Aplicatie, aceste Servicii vor fi supuse acelorasi reguli si conditii cuprinse in prezentele clauze, in cazul in care acestea nu vor beneficia de conditii distincte de prezentele.

Prin accesarea si inscrierea datelor dvs. in aceasta Aplicatie acceptati conditiile de mai sus si sunteti de acord ca acesta are valoare unui contract, acceptat in mod tacit, intre Utilizator si detinatorul Aplicatiei. In cazul in care nu doriti sa fiti angajati si sa respectati regulile descrise mai sus, va rugam sa nu folositi Serviciile puse la dispozitie de aceasta Aplicatie.